about us about us niedziela, 24 stycznia 2021
Wyprawy wędkarskie


Bezpieczeństwo na imprezach wędkarskich

Szanowni Państwo!

W porównaniu z wieloma innymi sposobami spędzania wolnego czasu wędkarstwo jest w miarę bezpiecznym hobby. Niemniej w trakcie łowienia ryb niekiedy również zdarzają się rozmaite sytuacje, gdy zagrożone jest zdrowie, a nawet życie wędkarzy. Nie ma się czemu dziwić, wszak wędkowanie łączy się prawie zawsze z używaniem sprzętu wodnego, i to w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Szczególnie na zagranicznych łowiskach (na przykład w Skandynawii) to niezbędny warunek, aby wyprawa zakończyć się mogła pełnym sukcesem. Ponadto w trakcie wędkowania posługujemy się bardzo ostrymi przedmiotami, jakimi są haki i kotwiczki od przynęt. Ich przypadkowe wbicie w ciało może skutkować poważnymi zranieniami. Jest także kilka innych zagrożeń, jak choćby napowietrzne linie wysokiego napięcia czy przebiegające morskim dnem elektryczne kable. Dlatego w trosce o Państwa bezpieczeństwo pozwalamy sobie sformułować kilka zaleceń, których przestrzeganie zredukuje do minimum możliwość wystąpienia ewentualnych zagrożeń. Prosimy o uważną lekturę i zapamiętanie naszych porad.

1.
Gospodarze ośrodków wędkarskich zobowiązani są do wydania turystom sprzętu pływającego oraz krótkiego przeszkolenia ich w kwestii jego użytkowania i obsługi (np. silnika spalinowego). Jednak każdy turysta winien przed wypłynięciem na wodę sprawdzić, czy sprzęt (łódź, silnik, ew. echosonda czy GPS) nie jest uszkodzony i odpowiada wymogom bezpieczeństwa. Przy ewentualnych wątpliwościach lub po stwierdzeniu ewidentnych usterek turyści powinni natychmiast powiadomić o tym gospodarza i poprosić o jak najszybsze usunięcie usterek lub wymianę sprzętu. Jeśli wady nie zostaną usunięte turyści nie powinni wypływać na wodę. Winni również jak najszybciej powiadomić o tym organizatora.
2.
Gospodarze ośrodków wędkarskich mają obowiązek wydać turystom kamizelki ratunkowe (lub pływające). Turyści winni sprawdzić, czy kamizelki nie posiadają widocznych wad, mogących negatywnie wpływać na ich właściwości funkcjonalne oraz czy są dopasowane do ich masy ciała. Turyści w żadnym wypadku nie mogą wypływać na wodę bez sprawnych kamizelek ratunkowych (lub pływających). Jeśli nie otrzymają takiego sprzętu, winni zażądać kategorycznie wydania go lub natychmiast skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Jeśli turyści wypływają na wodę bez kamizelek, ale uprzednio zostały im one wydane, czynią to na własne ryzyko.
3.
W krajach o surowym klimacie - np. Skandynawia, Kanada, Alaska, zaleca się używanie kombinezonów pływających. Kombinezony takie można zakupić przed wyjazdem na wyprawę w sklepach wędkarskich. Kombinezony chronią w czasie wędkowania przed zimnem, a w razie wypadnięcia za burtę łodzi pozwalają się utrzymywać na powierzchni wody i zapobiegają szybkiemu wychłodzeniu się organizmu. W normalnych warunkach (bez kombinezonu) w zimnej wodzie nieodwracalne wychłodzenie organizmu może nastąpić już w ciągu kilkunastu minut. Dlatego należy za wszelką cenę unikać sytuacji, grożących wypadnięciem za burtę.
4.
W przypadku wypadnięcia jednego z wędkarzy za burtę, pozostali w łodzi powinni postępować w następujący sposób: osoba, która widzi fakt wypadnięcia za burtę, musi głośno i wyraźnie zakomunikować to pozostałym, najlepiej przy użyciu zwrotu "Człowiek za burtą! Z prawej/lewej strony!"; wędkarz kierujący łodzią musi natychmiast wrzucić bieg jałowy i obrócić ją tak, aby śruba silnika nie zagrażała bezpieczeństwu rozbitka; jeden ze znajdujących się na łodzi wędkarzy musi przez cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą znajdującą się w wodzie (przy wysokiej fali trudno czasem odnaleźć rozbitka) i pokazywać wyraźnie ręką właściwy kierunek osobie obsługującej silnik; osoba kierująca łodzią winna dokonać szybkiego zwrotu i podpłynąć od strony zawietrznej do rozbitka; następnie ktoś nie kierujący łodzią powinien pomóc koledze dostać się z powrotem do łodzi.
5.
Pływając łodzią należy kategorycznie unikać alkoholu i narkotyków. Prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zabronione prawem i grozi poważnymi konsekwencjami.
6.
W wielu krajach Północy (np. w krajach skandynawskich, a także w Kanadzie czy na Alasce), w morzu, rzekach i na jeziorach występują liczne kamieniste wypłycenia oraz podwodne głazy. Jest to pozostałość po cofającym się lodowcu. Stanowią one poważne zagrożenie dla pływających jednostek. Mielizny i głazy są niekiedy oznaczone bojami, metalowymi słupami czy tyczkami. Prowadząc łódź należy szczególnie uważać na takie miejsca. Jednak nie wszystkie głazy są oznakowane. Dlatego bez dokładnego rozeznania wody należy unikać rozwijania większej szybkości, nie wypływać na wodę bez sprawnej echosondy (poprzedniego dnia należy zawsze sprawdzić stan naładowania baterii!) oraz wyznaczyć jedną osobę na dziobie łodzi do śledzenia wody w przypadku wpłynięcia w strefę płycizn i głazów. Znacznym ułatwieniem pływania jest mapa z planem batymetrycznym, na której zaznaczone są wszystkie wypłycenia. O taką mapę należy upomnieć się u gospodarza, choć w nielicznych przypadkach (głównie mniejsze jeziora) gospodarze nie dysponują mapami. Wówczas należy rozeznać wodę doświadczalnie we własnym zakresie (przy pomocy echosondy). Po kilku dniach, znając bezpieczne trasy, można już pływać znacznie odważniej.
7.
Wypływając na wodę należy sprawdzić zapas paliwa w baku oraz zabrać mały kanister zapasowy. Planując wędkarski dzień należy wziąć pod uwagę ilość paliwa, jaką dysponujemy. Nie powinno się wypływać zbyt daleko, aby nie mieć problemów z powrotem do macierzystej przystani.
8.
Przed wypłynięciem na wodę należy ustalić z gospodarzem sposób komunikowania się w sytuacjach kryzysowych (np. awaria silnika czy brak paliwa). Numer telefonu gospodarza oraz organizatora najlepiej zapisać w pamięci własnego telefonu komórkowego. Bez sprawnego telefonu komórkowego (konieczna naładowana bateria!) nie powinno się wypływać na wodę. W skrajnych przypadkach (brak możliwości połączenia z gospodarzem) należy wezwać pomoc pod międzynarodowym numerem ratunkowym 112. Jeszcze raz podkreślamy: od sprawnego telefonu komórkowego może zależeć nasze życie!
9.
Na duże akweny (morze, ocean, duże jezioro) nie należy wypływać na wodę w pojedynkę - bez żadnego partnera w łodzi. Generalnie najbezpieczniej jest pływać w grupie - w kilka łodzi obok siebie (a przynajmniej we dwie).
10.
Wypływając na kilka godzin na wodę, w szczególności na ocean, morze, fiord czy duże jezioro, poza telefonem komórkowym (koniecznie schowanym w szczelnej torebce foliowej) należy zabrać ze sobą: ciepłą odzież, gwizdek, latarkę, kotwicę z długą liną, linę do cumowania, nóż, zapałki, zegarek, kompas, mapę okolicznych wód, GPS (w przypadku awarii dzięki niemu podamy naszą pozycję na morzu), zestaw narzędzi i kluczy, zapasowe świece zapłonowe, a także prowiant i pewien zapas słodkiej wody do picia. W przypadku awarii silnika przydatne mogą być wiosła (wyda je Państwu gospodarz) i dryfkotwa, która ustawia łódź dziobem do fali. Dryfkotwę najlepiej zabrać z kraju (jest dostępna w sklepach wędkarskich), gdyż nie wszystkie ośrodki dysponują takim sprzętem. Jeżeli planujemy pływać nocą, łódź powinna być wyposażona w reflektor. Niekiedy, w sytuacji awaryjnej, pomocne mogą okazać się race ratunkowe.
11.
Łodzie powinny być bezwzględnie wyposażone w echosondę (z uwagi na podwodne głazy i skały). Zaleca się też używanie GPS (z uwagi na możliwość zabłądzenia wśród licznych wysepek, na otwartym morzu lub w gęstej mgle). Niekiedy, szczególnie w Norwegii, urządzenie nawigacyjne GPS jest na wyposażeniu łodzi. Zawsze informacji na ten temat udziela przed wyjazdem organizator.
12.
Na morzu lub wielkich jeziorach (np. Wener, Wetter, Mälaren, Siljan czy Stor) nie powinno się wypływać zbyt daleko od portu lub miejsc umożliwiających bezpieczne schronienie w przypadku nagłego pogorszenia się pogody. Przyjmuje się zasadę, że niewskazane jest pływać dalej, niż na odległość ok. 20 minut szybkiego rejsu od takich miejsc. Pogoda w Skandynawii czy Kanadzie może zmienić się nawet w ciągu kilkunastu minut. Każdy wędkujący powinien bacznie obserwować wszelkie zjawiska, będące symptomami nadciągającego załamania pogody - np. zmiana kierunku wiatru, całkowite ustanie wiatru, zerwanie się silnego wiatru, gęstniejące chmury na horyzoncie, nadciągająca chmura mgły, nadciągająca ulewa. Po stwierdzeniu nadchodzącego zagrożenia należy natychmiast odpalić silnik i wracać do portu oraz profilaktycznie powiadomić gospodarza o zaistniałej sytuacji (pomoże on Państwu podjąć optymalną decyzję, jaką trasę obrać, bądź ewentualnie próbować przeczekać burzę w bezpiecznym miejscu etc.). Przy wysokiej fali należy płynąc z falą, pod falę lub skośnie pod falę, nigdy bokiem do fali, nawet kosztem znacznego nadrobienia dystansu. Prędkość należy dostosować do warunków atmosferycznych, tak, aby woda nie wlewała się do łodzi przy kontakcie z wysokimi falami.
13.
W złą, wietrzną pogodę lepiej nie wypływać na otwarte morze czy ploso dużego jeziora. Zaleca się wówczas łowienie na spokojnych osłoniętych miejscach niedaleko przystani, nawet kosztem gorszych brań. W Norwegii można się również wybrać na jedno z licznych jezior czy rzek, których w każdej praktycznie okolicy jest pod dostatkiem, na połów pstrągów potokowych, łososi czy szczupaków.
14.
Pływając po norweskich fiordach należy być świadomym, że w przypadku nadejścia silnego wiatru jedynie w niewielu miejscach istnieje możliwość bezpiecznego przybicia do skalistego brzegu. Zatem należy zawsze wcześniej wytypować miejsca na bezpieczne lądowanie łodzi, aby w przypadku nagłego pogorszenia pogody wybrać właściwe rozwiązanie i nie rozbić łodzi o skały. W przypadku braku takiego rozeznania lepiej nie zbliżać się do skał. W przypadku awarii silnika, dryfującą na skały łódź należy próbować zakotwiczyć lub wypuścić dryfkotwę, aby spowolniła dryf i ustawiła łódź dziobem do fali).
15.
Przed wypłynięciem na wodę należy zasięgnąć u gospodarzy informacji na temat prognozy pogody. Szczególnie w Norwegii prognozy dla rybaków są dokładne i sprawdzają się niemal w 100 procentach. Jednak nie zwalnia nas to od obowiązku obserwowania przyrody i wyciągania racjonalnych wniosków.
16.
Należy unikać łowienia ryb i dłuższego przebywania (a w żadnym razie wypoczywania lub drzemania w dryfującej łodzi) na torach wodnych, którymi poruszają się duże jednostki. Tory wodne są zazwyczaj oznakowane zielonymi i czerwonymi słupami. Można również zasięgnąć na ich temat informacji u gospodarza. Pamiętajmy, że na morzu czy jeziorze zawsze pierwszeństwo mają większe statki. Jednostki największe, pełnomorskie, nie są w stanie wyhamować ani zmienić kierunku rejsu na odcinku krótszym, niż kilka kilometrów! W przypadku awarii silnika na torze wodnym, szczególnie przy bezwietrznej pogodzie, należy natychmiast wezwać pomoc lub oddalić się w bezpieczne miejsce przy użyciu wioseł.
17.
W krajach Północy musimy uważać nie tylko na zimno i wiatr, ale również na słońce, operujące tu latem bardzo silnie. Przed wypłynięciem na wodę należy zawsze starannie zabezpieczyć skórę (głównie uszy, szyję i kark) kremami z filtrem UV (najlepiej od numeru 20 w górę). Nie należy też zapomnieć o czapeczce wędkarskiej i okularach przeciwsłonecznych.
18.
Przynęty wędkarskie winny być schowane do pudełek, a nie porozkładane "luzem" po całej łodzi, gdyż grozi to zranieniem - np. w przypadku utraty przez wędkarza równowagi spowodowanej silną falą. Przy podbieraniu czy wyhaczaniu ryby należy szczególnie uważać, aby miotająca się ryba nie wbiła wędkarzowi haka w dłoń. Gdy hak utkwi z zadziorem w ciele, nie należy usuwać go samemu (możliwość uszkodzenia ścięgien lub nerwów), a niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się likwidowanie zadziorów w hakach przed rozpoczęciem łowienia.
19.
Ciągnięcie plecionki dłonią (np. przy próbie odhaczenia przynęty z zaczepu) może doprowadzić do głębokiego przecięcia skóry.
20.
Niektóre gatunki ryb - np. szczupak, rekin, halibut, zębacz czy molwa, posiadają bardzo ostre zęby. Dlatego należy szczególnie uważać przy podbieraniu i wyhaczaniu tych ryb, aby nie ulec zranieniu. Należy również zawsze mieć przy sobie plastry opatrunkowe, aby skutecznie opanować silne niekiedy krwawienie.
21.
W przypadku imprez do krajów Ameryki Północnej (Kanada, USA), Klienci zostaną poinformowani w ośrodkach wędkarskich przez Gospodarzy o zasadach bezpieczeństwa, związanych z występowaniem na tym terenie groźnych zwierząt drapieżnych (gównie niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia brunatnego) oraz postępowania w przypadku spotkania takiego zwierzęcia. W uzasadnionych sytuacjach wydadzą także specjalne środki chemiczne (np. spray) odstraszające niedźwiedzie. W przypadku braku otrzymania takiej informacji lub środka chemicznego (gdy jest to uzasadnione) Klientom nie wolno podejmować samodzielnego wędkowania (bez przewodnika), a powinni natychmiast skontaktować się telefonicznie z biurem Eventur Fishing.
22.
Nieznanych gatunków ryb, szczególnie na morzach południowych czy w Amazonii, nie podbieramy gołą ręką i nie sprawiamy ani nie spożywamy bez zasięgnięcia opinii miejscowego przewodnika lub gospodarza ośrodka wędkarskiego. Niektóre gatunki mogą mieć toksyczny jad w kolcach czy innych częściach ciała.
23.
Łowiąc w okolicy napowietrznych linii elektrycznych należy uważać, aby nie spowodować kontaktu wędki z przewodami. Grozi to śmiertelnym porażeniem. Niekiedy, głównie przy "burzowej pogodzie", może nastąpić przebicie elektryczne nawet bez bezpośredniego kontaktu wędki z przewodami. Dlatego dla bezpieczeństwa najlepiej unikać takich miejsc i łowić w oddaleniu od nich o co najmniej kilkadziesiąt metrów. W czasie burzy należy bezwzględnie przerwać łowienie (niezależnie od miejsca) i udać się niezwłocznie do portu lub w inne bezpieczne miejsce.
24.
W miejscach, gdzie na dnie ułożony jest kabel elektryczny (jest to oznakowane specjalnymi tablicami na brzegu), należy unikać obławiania okolic dna, aby nie doprowadzić do wbicia haków w kabel. Przy próbie odczepiania haka po podciągnięciu kabla na powierzchnię wody może dojść do porażenia prądem wędkarza.

Niestety nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj wszystkich zagrożeń, jakie może przynieść życie. Dlatego polegamy na Państwa zdrowym rozsądku, wyobraźni i trzeźwej ocenie rzeczywistości. Unikajmy też wypływania na łowiska w pojedynkę. Bycie w grupie pomaga w trudnych sytuacjach, a ponadto, jak mówi popularne przysłowie - co dwie głowy, to nie jedna.

I na koniec pragniemy jeszcze przypomnieć Państwu zasadę, iż na organizowanych przez nasze biuro imprezach, uczestnicy uprawiają wędkarstwo sportowe na własne ryzyko. Na organizatorze i gospodarzu ośrodka wędkarskiego spoczywa obowiązek zapewnienia turystom bezpiecznego sprzętu pływającego i ratunkowego oraz udzielenie porad w kwestii reguł jego użytkowania. Jednak nawet najlepszy sprzęt nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa w każdych warunkach pogodowych, bądź, gdy jest niewłaściwie użytkowany. Dlatego organizator nie odpowiada za przypadki, gdy turyści lekkomyślnie narażają swe zdrowie i życie wskutek nieprzestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa.


Turystyka wędkarska Wędkarstwo w Szwecji Mapa strony © Copyright by Eventur Fishing 2003-2007 Wyprawy wędkarskie Wyjazdy wędkarskie
Created by domelon