about us about us poniedziałek, 17 stycznia 2022
Wyprawy wędkarskie


Szanowni Państwo,

wraz z najstarszym w Polsce periodykiem o tematyce wędkarskiej - magazynem "Wiadomośći Wędkarskie" organizujemy wspólny konkurs dla czytelników niniejszego pisma. Będziemy opisywali w nim ciekawe, mało znane łowiska zagraniczne w Szwecji, Norwegii oraz we Włoszech. Opis każdego łowiska połączony będzie z atrakcyjnym konkursem dla czytelników WW. Do wygrania wędkarskie wycieczki na rybne, zagraniczne wody. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

1.
Konkurs organizowany jest przez Eventur Piotr Motyka z siedzibą w Warszawie przy ul. Roentgena 23/34, 02-781 Warszawa.
2.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
3.
Kupony konkursowe publikowane będą w kolejnych wydaniach "Wiadomościach Wędkarskich" począwszy od numeru styczniowego 2006
4.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a)
wymienienie 2 powodów (na kartce pocztowej), dla których warto odwiedzić prezentowane w artykule łowisko,
b)
przesłanie oryginalnego kuponu (naklejonego na kartkę pocztową wraz z odpowiedzią) na adres: Wiadomości Wędkarskie, ul.Twarda 42, 00-831 Warszawa, odpowiednio dla każdej edycji konkursu.
5.
Nagrodami w konkursie są wycieczki wędkarskice do Szwecji, Norwegii oraz Włoch. Biuro Eventur Fishing zapewnia zakwaterowanie dla 2-4 osób (w zależności od konkretnej wycieczki), łodzie wiosłowe lub z silnikiem spalinowym, licencje wędkarskie (poza Włochami). Dojazd we własnym zakresie. Uczestnicy są także zobowiązani we własnym zakresie do wykupienia ubezpieczenia turystycznego NNW i KL.
6.
Nagroda w konkursie (wycieczka) nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku nie wykorzystania nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie oznacza to rezygnację w nagrody i nie może stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Organizatora.
7.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz przyznaniem nagród czuwa komisja powołana wspólnie przez Organizatora konkursu i redakcję "Wiadomości Wędkarskich".
8.
Przy wyborze nagrodzonych odpowiedzi, komisja brała będzie pod uwagę przede wszystkim: pomysłowość i oryginalność, grę skojarzeń, poczucie humoru i formę.
9.
Kupon konkursowy będzie upoważniał EVENTUR do wykorzystania danych osobowych uczestników konkursu w celach reklamowych, tj. przesłania katalogu i cennika usług.
10.
Niniejszy Regulamin publikowany będzie na stronie internetowej www.eventurfishing.pl
11.
Organizacja konkursu i przyznanie nagród nie rodzi po stronie Organizatora konkursu żadnych dodatkowych zobowiązań wobec uczestników konkursu.
12.
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja w konkursie". Organizator rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 10 dni od jej otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
13.
Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z konkursem będą przyjmowane przez cały czas trwania konkursu, pod adresem Organizatora.


Turystyka wędkarska Wędkarstwo w Szwecji Mapa strony © Copyright by Eventur Fishing 2003-2007 Wyprawy wędkarskie Wyjazdy wędkarskie
Created by domelon