Ubezpieczenie podczas pobytu za granicą
Każdy klient wyruszający z nami na wędkarską wyprawę jest automatycznie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (do 2000 euro w Europie i 4000 euro poza Europą)) oraz kosztów leczenia za granicą KL (do 20 000 euro w Europie i 30 000 euro poza Europą) w firmie AXA S.A. Klienci nie są natomiast ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Bagaż podróży jest ubezpieczony do kwoty 200 Euro.
Dodatkowo rekomendujemy
Ubezpieczenie OC oraz od kosztów rezygnacji sugerujemy wykupić Państwu we własnym zakresie przed wyjazdem. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej kosztuje z reguły od 3 do 5% wartości imprezy i wykupić je można tylko w okresie kilku dni roboczych od momentu podpisania umowy - zgłoszenia z biurem. Polecamy je przede wszystkim Klientom udającym się na dalekie i bardziej kosztowne wyprawy (Kostaryka, Kenia, Belize, Kanada itp.). Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń w biurze Eventur Fishing. Warunki Ubezpieczenia w AXA - TUTAJ.

Podróże po Polsce